Phân biệt loại đất có thu tiền sử dụng đất tại Phú Quốc

(Cập nhật: 1/8/2019 8:09:53 PM)

Nhiều nhà đầu tư còn hoang mang khi phân biệt loại đất có thu tiền sử dụng đất tại Phú Quốc.

Phân biệt loại đất có thu tiền sử dụng đất tại Phú Quốc

Nhiều nhà đầu tư còn hoang mang khi phân biệt loại đất có thu tiền sử dụng đất tại Phú Quốc. Bởi vì việc thu tiền sử dụng đất khá phức tạp. Nhằm giải quyết vấn đề đó, VSR đã nghiên cứu và tổng hợp một cách dễ hiểu nhất cho nhà đầu tư qua bài viết sau đây.

Loại đất có thu tiền sử dụng đất tại Phú Quốc

Nhiều nhà đầu tư mua bán đất nền ở Phú Quốc phải nộp một khoản tiền sử dụng đất nhất định cho cơ quan Thuế theo đúng luật hiện hành. Tuy nhiên, những nhà đầu tư đất tại Phú Quốc cũng không thực sự hiểu rõ cách thu tiền sử dụng đất này như thế nào?

Theo quy định thì hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà không phải là đất ở nhưng có nguồn gốc từ đất ở chuyển sang thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

thu tiền sử dụng đất Phú Quốc

Còn nếu chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại Phú Quốc (không phải là đất ở) có nguồn gốc nhận chuyển nhượng đất ở của hộ gia đình, cá nhân sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trừ tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ để thu tiền sử dụng đất Phú Quốc thời điểm hiện tại

Các quy định về thu tiền sử dụng đất tại Phú Quốc cũng đều sẽ căn cứ theo Luật Đất Đai 2013 và một số văn bản hướng dẫn thi hành luật được bổ sung liên tục.

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, nếu chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài có nguồn gốc được Nhà nước giao đất.

thu tiền sử dụng đất Phú Quốc  1

Về miễn, giảm tiền sử dụng đất, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP bổ sung quy định, tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày 01/07/2014 khi chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/07/2014 trở về sau thì xử lý.

Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

– Trường hợp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì người nhận chuyển nhượng tiếp tục được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án.

– Trường hợp người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định đối với dự án sau chuyển nhượng. Trường hợp người chuyển nhượng đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính về đất đai thì người nhận chuyển nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ mà người chuyển nhượng đã nộp.

Trên đây là một số quy định về phân biệt loại đất có thu tiền sử dụng đất tại Phú Quốc. Ngoài những bài tư vấn pháp lý Phú Quốc thì chúng tôi còn có những tin tư vấn đầu tư đất Phú Quốc, tin mua bán đất Phú Quốc rất hữu ích. Nhà đầu tư quan tâm vui lòng liên hệ với VSR theo Hotline: Công ty: 0931798284 - Số bàn: 0243.2003363 để được tư vấn chi tiết.

 

 

Hotline:0902266769